Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0907932843
E-mail: info@ennycollection.sk
Fakturačná adresa:
Monika Dubivská
Štefánikova 61
08501 Bardejov

IČO: 41553918
DIČ: 1075375147

Nie je platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov,
číslo živnostenského registra: 760-11063
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Kontaktný formulár